Bài 71 Trang 30 Sgk Toán 6 Tập 1


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

Bạn đang xem: Bài 71 trang 30 sgk toán 6 tập 1

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá trị những lũy quá sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20.

b)Viết từng số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương những số tự nhiên từ 0 cho 10.

Xem thêm:

b)Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một trong những tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số như thế nào là lũy vượt của một số tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng có những số có khá nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau bên dưới dạng lũy vượt của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền lốt "X" vào ô phù hợp hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết hiệu quả phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng biện pháp tính, em hãy cho thấy số nào to hơn trong nhị số sau?

a) $2^3$ với $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ cùng $5^2$

d) $2^10$ cùng 100


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ cùng $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bởi bao nhiêu ? soát sổ lại dự kiến đó.


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Cách 2: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết những số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ bên dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số thiết yếu phươnglà số bởi bình phương của một trong những tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau tất cả là một số trong những chính phương không?