Công thức tính thể tích hình chóp

*

- Thể tích khối chóp: (V = dfrac13Sh) cùng với (S) là diện tích s đáy, (h) là chiều cao.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích hình chóp

- Một phép vị tự tỉ số (k) vươn lên là khối đa diện có thể tích $V$ thành khối nhiều diện hoàn toàn có thể tích (V") thì: (dfracV"V = left)

b) Tỉ số thể tích nhị khối chóp tam giác

Nếu (A",B",C") là tía điểm thứu tự nằm trên những cạnh (SA,SB,SC) của hình chóp tam giác (S.ABC). Lúc đó:

*

2. Một số dạng toán hay gặp

Phương pháp chung để tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo công thức (V = dfrac13Sh).

Xem thêm:

Dưới đây là một số khối chóp đặc biệt quan trọng thường gặp:

Dạng 1: Tính thể tích khối chóp có ở bên cạnh vuông góc với đáy


*

Dạng 2: Tính thể tích khối chóp đều

*

Dạng 3: Tính thể tích khối chóp xuất hiện bên vuông góc cùng với đáy

*

Dạng 4: Tính tỉ lệ thể tích các khối chóp.

Phương pháp:

- bước 1: Chia những khối chóp buộc phải tính tỉ lệ thể tích thành các khối chóp tam giác khớp ứng với nhau.

- cách 2: Áp dụng phương pháp tính tỉ số thể tích những khối chóp (dfracV_S.A"B"C"V_S.ABC = dfracSA"SA.dfracSB"SB.dfracSC"SC), ở kia (A" in SA,B" in SB,C" in SC)


Mục lục - Toán 12
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
bài xích 1: Sự đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số
bài 2: cực trị của hàm số
bài bác 3: phương thức giải một trong những bài toán cực trị tất cả tham số so với một số hàm số cơ bạn dạng
bài 4: giá bán trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàm số
bài bác 5: Đồ thị hàm số cùng phép tịnh tiến hệ tọa độ
bài bác 6: Đường tiệm cận của vật thị hàm số và luyện tập
bài xích 7: khảo sát sự biến chuyển thiên với vẽ đồ vật thị của hàm đa thức bậc bố
bài xích 8: khảo sát điều tra sự đổi thay thiên cùng vẽ vật thị của hàm đa thức bậc tư trùng phương
bài xích 9: cách thức giải một số bài toán liên quan đến điều tra khảo sát hàm số bậc ba, bậc tư trùng phương
bài 10: khảo sát sự biến hóa thiên và vẽ vật thị của một số trong những hàm phân thức hữu tỷ
bài bác 11: phương thức giải một số trong những bài toán về hàm phân thức có tham số
bài bác 12: cách thức giải những bài toán tương giao đồ thị
bài xích 13: cách thức giải những bài toán tiếp tuyến với đồ dùng thị và sự tiếp xúc của hai đường cong
bài bác 14: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
bài bác 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ - Định nghĩa và đặc điểm
bài 2: phương thức giải những bài toán tương quan đến lũy vượt với số mũ hữu tỉ
bài xích 3: Lũy thừa với số mũ thực
bài 4: Hàm số lũy thừa
bài xích 5: các công thức buộc phải nhớ cho bài toán lãi kép
bài bác 6: Logarit - Định nghĩa và đặc điểm
bài xích 7: phương thức giải các bài toán về logarit
bài bác 8: Số e cùng logarit tự nhiên
bài xích 9: Hàm số mũ
bài bác 10: Hàm số logarit
bài 11: Phương trình mũ cùng một số cách thức giải
bài xích 12: Phương trình logarit cùng một số cách thức giải
bài 13: Hệ phương trình mũ và logarit
bài 14: Bất phương trình mũ
bài bác 15: Bất phương trình logarit
bài bác 16: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
bài bác 1: Nguyên hàm
bài bác 2: Sử dụng phương pháp đổi đổi thay để kiếm tìm nguyên hàm
bài bác 3: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần nhằm tìm nguyên hàm
bài xích 4: Tích phân - có mang và tính chất
bài 5: Tích phân những hàm số cơ bản
bài bác 6: Sử dụng phương thức đổi đổi thay số để tính tích phân
bài xích 7: Sử dụng phương thức tích phân từng phần nhằm tính tích phân
bài xích 8: Ứng dụng tích phân nhằm tính diện tích s hình phẳng
bài 9: Ứng dụng tích phân để tính thể tích thứ thể
bài xích 10: Ôn tập chương III
CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
bài 1: Số phức
bài xích 2: Căn bậc nhì của số phức cùng phương trình bậc nhị
bài bác 3: cách thức giải một số trong những bài toán liên quan tới điểm biểu diễn số phức thỏa mãn nhu cầu điều kiện cho trước
bài 4: phương pháp giải các bài toán tìm min, max tương quan đến số phức
bài xích 5: Dạng lượng giác của số phức
CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
bài bác 1: quan niệm về khối đa diện
bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng với sự bởi nhau của những khối đa diện
bài bác 3: Khối nhiều diện đều. Phép vị từ
bài xích 4: Thể tích của khối chóp
bài 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ
bài 6: Ôn tập chương Khối đa diện cùng thể tích
CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
bài xích 1: quan niệm về mặt tròn xoay – phương diện nón, khía cạnh trụ
bài 2: diện tích hình nón, thể tích khối nón
bài bác 3: diện tích s hình trụ, thể tích khối trụ
bài bác 4: triết lý mặt cầu, khối ước
bài xích 5: Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối nhiều diện
bài 6: Ôn tập chương VI
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào KHÔNG GIAN
bài 1: Hệ tọa độ trong không gian – Tọa độ điểm
bài 2: Tọa độ véc tơ
bài 3: Tích có hướng và vận dụng
bài 4: phương pháp giải những bài toán về tọa độ điểm với véc tơ
bài 5: Phương trình khía cạnh phẳng
bài bác 6: phương thức giải những bài toán liên quan đến phương trình mặt phẳng
bài 7: Phương trình con đường thẳng
bài bác 8: phương thức giải những bài toán về quan hệ giữa hai tuyến đường thẳng
bài bác 9: phương pháp giải các bài toán về mặt phẳng và mặt đường thẳng
bài bác 10: Phương trình mặt ước
bài bác 11: cách thức giải các bài toán về mặt mong và khía cạnh phẳng
bài xích 12: phương thức giải những bài toán về mặt ước và đường thẳng
*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.