Giải Sgk Toán Lớp 6 Tập 1

Giải Toán lớp 6 bài bác 6: trang bị tự tiến hành các phép tính sách Cánh diều là tài liệu cực kì hữu ích, giúp những em học viên lớp 6 tất cả thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu giải thuật hay, bao gồm xác.

Bạn đang xem: Giải sgk toán lớp 6 tập 1

Tài liệu được biên soạn chi tiết, đúng đắn và tương đối đầy đủ giải các bài tập vào phần thực hành thực tế và bài tập cuối bài bác trong sách giáo khoa Cánh diều trang 29 giúp những em xem gợi ý giải những bài tập của bài bác 6: Thứ tự tiến hành các phép tính. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.


Giải Toán 6 bài 6: sản phẩm công nghệ tự tiến hành các phép tính

Giải Toán 6 bài xích 6 phần thực hànhGiải bài xích tập Toán 6 trang 29 phần bài bác tập

Giải Toán 6 bài 6 phần thực hành

I. Sản phẩm công nghệ tự tiến hành các phép tính trong biểu thức không đựng dấu ngoặc


Câu 1 

Tính giá trị của biểu thức:

a) 507 - 159 - 59;

b) 180 : 6 : 3

Gợi ý đáp án

a) 507 – 159 – 59 = 348 – 59 = 289

b) 180 : 6 : 3 = 30 : 3 = 10

Câu 2

Tính cực hiếm của biểu thức:

18 - 4 . 3 : 6 + 12

Gợi ý đáp án

*

Câu 3 

Tính quý giá biểu thức:

*

Gợi ý đáp án


*

II. Máy tự triển khai các phép tính vào biểu thức cất dấu ngoặc


Câu 4 

Tính cực hiếm của biểu thức:

15 + (39 : 3 - 8) . 4

Gợi ý đáp án

*

Câu 5 

Tính cực hiếm của biểu thức:

35 - 5 .

Xem thêm:

<(16 + 12) : 4 + 3> - 2 . 10

Gợi ý đáp án 

*


Giải bài tập Toán 6 trang 29 phần bài xích tập

Bài 1 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)


a) 2 370 - 179 + 21


b) 100 : 5 . 4


c) 396 : 18 : 2


Gợi ý đáp án:


a) 2 370 - 179 + 21

= 2 191 + 21

= 2 212


b) 100 : 5 . 4

= 20 . 4

= 8


c) 396 : 18 : 2

= 22 : 2

= 11


Bài 2 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)


a) 143 - 12 . 5


b) 27 . 8 - 6 : 3


c) 36 - 12 : 4 . 3 + 17


Gợi ý đáp án:


a) 143 - 12 . 5

= 143 - 60

= 83


b) 27 . 8 - 6 : 3

= 216 - 2

= 214


c) 36 - 12 : 4 . 3 + 17

= 36 - 3 . 3 + 17

= 36 - 9 + 17

= 27 + 17

= 44


Bài 3 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)


a)32 . 53 + 93


a)83 : 42- 52


c) 33 . 92 + 52.9 + 18 : 6


Gợi ý đáp án:


a)32 . 53 + 93

= 9 . 125 + 81

= 1 125 + 81

= 1 206


a)83 : 42- 52

512 : 16 - 25

= 32 - 25

= 7


c) 33 . 92 + 52.9 + 18 : 6

= 27 . 81 - 25 . 9 + 3

= 2 187 - 225 + 3

= 1 962 + 3

= 1 965


Bài 4 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)


a)

*


b)

*


Gợi ý đáp án:


a)

*

= 32 - 6 . (8 - 8) + 18

= 32 - 6 . 0 + 18

= 32 + 18

= 50


b)

*

= (15 - 9)3 . (1 + 6)2 + 42

= 63 . 72 + 42

= 216 . 49 + 16

= 10 584 + 16

= 10 600


Bài 5 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)


a)

*


b)

*


Gợi ý đáp án:


a)

*

= 9 234 : <3 . 3 . (1 + 512)>

= 9 234 : <3 . 3 . 513>

= 9 234 : 4617

= 2


b)

*

= 76 - 2 . <2 . 25 - (31 - 6)> + 75

= 76 - 2 . <50 - 25> + 75

= 76 - 2 . 25 + 75

= 76 - 50 + 75

= 101


Bài 6 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tính tổng cộng lỗ khí trên hai loại lá có diện tích s lần lượt 7 cm2 cùng 15 cm2 .

Gợi ý đáp án:

Tổng số lỗ khí trên loại lá có diện tích s 7 cm2 là :

7 . 30 000 = 210 000 (lỗ khí)

Tổng số lỗ khí trên loại lá có diện tích 15 cm2 là:

15 . 30 000 = 450 000 (lỗ khí)

Bài 7 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Anh đánh vào ẩm thực mua 2 chiếc áo phông thun giá 125 000 đồng/chiếc; 3 mẫu quần soóc giá chỉ 95 000 đồng/chiếc; 5 loại khăn mặt giá 17 000 đồng/chiếc. Anh đã trả bởi hai phiếu sở hữu hàng, mỗi phiếu trị giá bán 100 000 đồng. Anh tô còn cần trả thêm bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Tổng số chi phí anh Sơn buộc phải trả là:

2 . 125 000 + 3 . 95 000 + 5 . 17 000 = 620 000 (đồng)

Số tiền anh Sơn cần trả thêm là:

620 000 - 2 . 100 000 = 420 000 (đồng)

Bài 8 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Cô Hồng cài đặt 30 quyển vở, 30 chiếc cây viết bi, nhị hộp but chì từng hộp co 12 chiếc. Tổng số tiền cô phải giao dịch là 396 00 đồng. Cô chỉ nhớ giá của một quyển vở là 7 500 đồng, giá bán của một chiếc cây bút bi là 2 500 đồng. Hãy tính giúp cô Hồng coi một chiếc bút chì có mức giá bao nhiêu tiền.


Gợi ý đáp án:

Vậy số tiền đề xuất trả để mua 30 quyển vở và 30 chiếc cây bút bi là:

30 . 7 500 + 30 . 2 500 = 300 000 (đồng)

vậy số tiền nên trả để mua 2 hộp bút chì là:

396 000 - 300 000 = 96 000 (đồng)

Một chiếc cây bút chì có mức giá tiền là:

96 000 : (2 . 12) = 4 000 (đồng)

Bài 9 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Một ngôi trường trung học tập cơ sở tổ chức cho lớp 6D gồm 40 học viên đi du lịch tham quan học tập nước ngoài khóa. Toàn bộ ngân sách chuyến đi sẽ chia đều cho từng học sinh. Đến ngày đi, 4 học viên của lớp 6D không thâm nhập được. Vì chưng vậy mỗi chúng ta phải trả thêm 25 000 đồng đối với dự kiến chi tiêu ban đầu. Tổng chi phí cho chuyến hành trình là bao nhiêu?