LÃI SUẤT NGÂN HÀNG VIETINBANK THÁNG 12/2021 MỚI NHẤT

Bảng Lãi suất ngân hàng vietinbank cập nhật 10/2021 ( tham khảo )

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tiên tiến nhất tháng 10/2021 những khoản tiền gởi trong thời hạn từ 1 tháng mang lại dưới 3 tháng được niêm yết với lãi suất 3,1%/năm.

*
lãi suất vay tiền gửi tại các kỳ hạn trường đoản cú 3 tháng mang lại dưới 6 tháng hưởng chung lãi vay 3,4%/năm.

Bạn đang xem: Lãi suất ngân hàng vietinbank tháng 12/2021 mới nhất

VietinBank huy động cùng mức lãi suất 4%/năm cho toàn bộ các khoản tiết kiệm chi phí mở mới và tái tục tại kỳ hạn trường đoản cú 6 tháng mang lại dưới 12 tháng.Lãi suất ngân hàng VietinBank trên kỳ hạn tự 12 tháng đến 36 tháng cùng trên 36 tháng thuộc được duy trì ở nấc 5,6%/năm. Theo khảo sát, đây là mức lãi suất tối đa đang được kêu gọi tại VietinBank ở thời điểm hiện tại.Với khách hàng gửi chi phí trong thời hạn ngắn dưới 1 tháng vẫn được vận dụng lãi suất 0,2%/năm. Tiền giữ hộ không kỳ hạn có lãi suất vay được ấn định ở mức 0,1%/năm.Biểu lãi suất bank VietinBank tiên tiến nhất tháng 10/2021 ( xem thêm )

Kỳ hạn

trần lãi suất kêu gọi (%/năm)

quý khách Cá nhân

người tiêu dùng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

USD

EUR

VND

USD

EUR

ko kỳ hạn

0,1

0

0

0,2

0

0

Dưới 1 tháng

0,2

0

-

0,2

0

-

từ một tháng đến bên dưới 2 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

trường đoản cú 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

tự 3 tháng đến bên dưới 4 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

trường đoản cú 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

trường đoản cú 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

từ bỏ 6 tháng đến bên dưới 7 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

tự 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

tự 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

từ bỏ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

tự 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

12 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

trường đoản cú 18 tháng đến bên dưới 24 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

trường đoản cú 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

trên 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Tương tự, lãi suất tiết kiệm dành riêng cho khách sản phẩm là tổ chức/doanh nghiệp cũng không biến đổi so với trước.

Xem thêm:

Những khoản tiền giữ hộ tại kỳ hạn từ một tháng cho trên 36 tháng gồm lãi suất xấp xỉ từ 3%/năm mang lại 4,9% năm.Trong đó, kỳ hạn 1 tháng cho dưới 3 tháng bao gồm lãi suất huy động thấp nhất ở tại mức 3%/năm. Tiền giữ hộ tại kỳ hạn từ 3 tháng mang lại dưới 6 mon có lãi suất 3,3%/năm. Tất cả các kỳ hạn tự 6 tháng đến dưới 12 tháng thuộc hưởng chung lãi suất là 4,7%/năm.VietinBank duy trì lãi suất 4,9%/năm cho các khoản tiền nhờ cất hộ tiết kiệm của chúng ta doanh nghiệp trên kỳ hạn tự 12 tháng mang đến trên 36 tháng.Lãi suất tại các kỳ hạn gửi bên dưới 1 tháng và tiền gởi không kỳ hạn cùng là 0,2%/năm.Lãi suất bank tại bỏ ra nhánh có thể thấp hơn trằn lãi suất huy động được đăng download trên đây. Để biết nút lãi suất ví dụ Quý khách hàng vui lòng tương tác với bỏ ra nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên cả nước.