Lệnh làm tròn số trong excel 2007

Excel cho ungkirke.com 365 Excel mang đến web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Giả sử bạn có nhu cầu làm tròn số thành số sớm nhất do quý giá thập phân không đáng chú ý với bạn. Hoặc bạn muốn làm tròn số thành bội số của 10 để dễ dàng và đơn giản hóa một số xấp xỉ. Bao gồm một vài cách để làm tròn một số.

Bạn đang xem: Lệnh làm tròn số trong excel 2007

Thay thay đổi số địa chỉ thập phân được hiển thị mà lại không chuyển đổi số

Trên một trang tính

Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt các chữ số sau vết thập phân, bên trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một định dạng số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm vào mũi tên kế bên list định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong list Thể loại, tùy thuộc vào mẫu mã dữ liệu của những số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập con số vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một số trong những trường hợp, chúng ta có thể muốn dùng hàm EVEN và ODD để gia công tròn số lên đến số chẵn hoặc số lẻ gần nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số trong những đến số gần nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một số đến phân số ngay gần đó

Dùng hàm ROUND.

Xem thêm:

Làm tròn số cho tới một chữ số gồm nghĩa

Chữ số có nghĩa là những chữ số góp sức vào sự đúng đắn của một số.

Các lấy ví dụ như trong phần này cần sử dụng hàm ROUND, ROUNDUP với ROUNDDOWN. Chúng nói đến các phương thức làm tròn đối với số dương, số âm, số nguyên cùng số thập phân, nhưng đầy đủ ví dụ này chỉ thể hiện một phần rất nhỏ các tình huống hoàn toàn có thể xảy ra.

Danh sách sau đây chứa một vài quy tắc chung buộc phải ghi nhớ khi bạn làm tròn số tới chữ số bao gồm nghĩa. Bạn cũng có thể thử nghiệm các hàm có tác dụng tròn và thay thế sửa chữa bằng những con số và thông số của riêng các bạn để trả về số chữ số bao gồm nghĩa mà các bạn muốn.

Khi các bạn làm tròn số âm, thì trước tiên số đó sẽ tiến hành chuyển thành giá bán trị hoàn hảo nhất của nó (giá trị của số kia nhưng không có dấu âm). Sau đó, thao tác làm việc làm tròn diễn ra, rồi vết âm được vận dụng trở lại. Tuy nhiên điều này có vẻ không theo lô-gic, cơ mà đó là phương pháp làm tròn số. Ví dụ, cần sử dụng hàm ROUNDDOWN để triển khai tròn -889 về nhì chữ số tất cả nghĩa, công dụng là -880. Trước hết, -889 được gửi thành giá trị tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được thiết kế tròn xuống nhằm có kết quả với nhì chữ số có nghĩa (880). Cuối cùng, vết trừ được áp dụng trở lại để có công dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn luôn làm tròn số xuống, với hàm ROUNDUP sẽ luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số gồm phần thập phân như sau: giả dụ phần thập phân bằng hoặc lớn hơn 0.5 thì số được gia công tròn lên. Trường hợp phần thập phân nhỏ dại hơn 0,5 thì số được gia công tròn xuống.

Hàm ROUND làm tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc giống như như với số thập phân; sửa chữa thay thế 0,5 bởi bội số của 5.

Quy tắc bình thường là khi bạn làm tròn số không tồn tại phần thập phân (số nguyên), bạn rút ngắn độ dài của các chữ số gồm nghĩa tới địa điểm mà bạn có nhu cầu làm tròn. Ví dụ, để gia công tròn 2345678 xuống 3 chữ số gồm có nghĩa, chúng ta dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác làm việc này làm cho tròn số xuống 2340000, với phần "234" là những chữ số tất cả nghĩa.

Làm tròn số cho tới một bội số sẽ xác định

Có thể bao hàm lúc bạn có nhu cầu làm tròn tới bội số của một số mà các bạn chỉ định. Ví dụ, mang sử doanh nghiệp bạn đưa giao sản phẩm trong các thùng hàng, mỗi thùng cất 18 món hàng. Bạn có thể dùng hàm MROUND giúp xem cần bao nhiêu thùng để chuyển 204 món hàng. Vào trường phù hợp này, câu trả lời là 12, bởi vì 204 phân tách cho 18 bởi 11,333, và bạn cần làm tròn lên. Thùng sản phẩm 12 chỉ cất 6 món hàng.

Cũng rất có thể có gần như lúc bạn cần làm tròn một vài âm về một bội số âm hoặc làm cho tròn một trong những có chứa các vị trí thập về một bội số tất cả chứa các vị trí thập phân. Chúng ta cũng có thể dùng hàm MROUND trong số những trường hòa hợp này.