Lời bài hát gặp lại cố nhân

lâu lắm xa rồi mình lại gặp gỡ nhau! nhị đứa không thể ngày vui với mọi người trong nhà Giờ anh vui bước mặt ai ?? Còn tôi lòng vẫn chưa phai.. Mối tình xưa những chua cay.!! Anh có thương gì lưu niệm đầu tiên!!! hai đứa xây mộng một ngày nên duyên. Đời em sương gió gian nan... Đời anh lụa gấm cao sang. Nên tình ái vô vọng lìa tan. ĐK:Ngày xưa chạm chán gỡ nhau chi. Trăm năm hỏi tất cả duyên gì tốt không. Một người mẫu bước mặt ai. Còn ta riêng lẻ nghe lòng ... Xao xuyến ..!!! nhì đứa quay khía cạnh tựa chẳng phải quen. Khơi đống tro tàn làm đưa ra đau thêm. Bài xích ca tôi viết mang lại tim, mong xin thượng đế vô biên. Cho suốt đời bé được tìm quên.

Bạn đang xem: Lời bài hát gặp lại cố nhân


Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.