Một lớp học có 32 học sinh

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một lớp học có 32 học tập sinh. Trong những số đó số học viên nữ là 15 bạn. Tìm kiếm tỉ số phần trăm giữ số học viên nữ với số học viên nam?


*

Một lớp học bao gồm 32 học tập sinh, trong các số đó số học viên nam nhiều hơn thế nữa số học sinh nữ là 2 bạn.

Bạn đang xem: Một lớp học có 32 học sinh

A)Tính số học viên nam, số học sinh nữ.

B)Tính tỉ số phần trăm số học viên nam với số học sinh nữ


*

A, số học sinh nữ lớp đố bao gồm là :

(32 - 2 ) :2 =15 (học sinh )

số học viên nam lớp đó bao gồm là :

32-15=17( học tập sinh)

B, tỉ số phần trăm số học viên nam và học viên nữ là :

17 : 15 =1,1333....=113,33%

đáp số : a, thiếu phụ : 15 học tập sinh

phái mạnh : 17 học tập sinh

b, 113,33 %

mình làm đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000% nhé nhớ mang đến mk nha


lớpđó tất cả số học viên nam là : (32+2):2=17(học sinh)

lớpđó gồm số học viên nữlà: 32-17=15(học sinh)

b, công dụng dư mọi người ạ

xin lỗi nha


A, Số học viên nữlà : ( 32 - 2 ) / 2 = 15 ( học sinh )

Số học sinh namlà :

32 - 15 = 17 ( học sinh )

B, Tỉ số % số học viên nam cùng số học viên nữ là :

17 / 15 * 100% = 113.33%


Một lớp học có 32 học tập sinh. Trong các số đó số học viên nữ là 12 bạn. Hỏi số học viên nữ bởi bao nhiêu phần trăm số học viên nam?


Số học sinh nam của lớp sẽ là :

32-12 = đôi mươi ( các bạn )

số học sinh nữ bằng số phần trăm số học sinh nam là :

12:20 = 0,6

0,6 = 60%

Đáp số :60%


Một lớp học gồm 40 học tập sinh,số học viên nữ là 25 bạn.

a, kiếm tìm tỉ số phần trăm học viên nữ so với học viên cả lớp.

b, kiếm tìm tỉ số phần trăm học viên nam so với học viên nữ.

Nhớ viết cả lời giải cho bản thân nhé.


a) Tỉ số phần trăm học viên nữ so với học sinh cả lớp là: 25 x 100 : 40 = 62,5%b) Số học viên nam là:

40 - 25 = 15 ( chúng ta ) Tỉ sốhọc sinh nam so với học sinh nữ là: 15 : 25 =(frac35) Đáp số: a) 62,5%

b)(frac35)


Lớp 5A có 32 học viên . Trong các số đó có 17 học sinh nữ . Tỉ số tỷ lệ của số học viên nam cùng số học sinh nữ của lớp 5A là


Số học sinh nam là: 32 - 17 = 15 ( học sinh )

Tỉ số xác suất của số học sinh nam cùng số học viên nữ là: (15div17 imes100approx88,23\%)

Đáp số : 88,23%


lớp 5a bao gồm 31. Biết số bạn nam ít hơn số bạn nữ 1 bạn. Tìm kiếm tỉ số tỷ lệ của số các bạn nam với số bạn nữ lớp 5a.

a) tính tỉ số tỷ lệ của số học viên nữ cùng với số học viên lớp 5a.

b) tính tỉ số xác suất của số học viên nam với số học sinh lớp 5a.

Xem thêm:

c) tính tỉ số xác suất của số học viên nam cùng với số học viên nữ.

( cá chúng ta ơi giúp mình với )


a) số học sinh nữlà

(31+1 ) : 2= 16( hs )

Tỉ số tỷ lệ giữa hs người vợ zs cả lớp 5a là

16:31x100%=51,6129...=52%( mình có tác dụng tròn )

b)số học viên nam la

31-16 =15 ( hs )

Tỉ số xác suất giữa hs nam zs cả lớp 5a là

15:31x100=48,387 ...=48 ( có tác dụng tròn)

c) tỉ số thân hs phái mạnh zs hs nàng là

15:16x100=93,75%

học tốt


Số hsnam của lớp 5A là: (31 - 1) : 2 = 15 (hs)

Số hs phụ nữ của lớp 5A là: 31 - 15 = 16 (hs)

a) Tỉ số % của số hs phụ nữ với số hs lớp 5A là: 16 : 31 = 0,5161... = 51,61%

b) Tỉ số % của số hs phái nam với số hs lớp 5A là: 15 : 31 = 0,4838...= 48,38%

c) Tỉ số % của số hs nam với số hs đàn bà là: 15 : 16 = 0,9375 = 93,75%

Đáp số: a) 51,61%

b) 48,38%

c) 93,75%

~ Chúc bạn học tốt~


lớp 5a bao gồm 31. Biết số các bạn nam thấp hơn số nữ giới 1 bạn. Search tỉ số tỷ lệ của số các bạn nam và số nữ giới lớp 5a.

a) tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ với số học viên lớp 5a.

b) tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam với số học viên lớp 5a.

c) tính tỉ số xác suất của số học sinh nam với số học sinh nữ.

( các bạn ơi giúp mình cùng với )


a/Số học viên nam của lớp 5A là:(31-1)/2=15(học sinh) Số học viên nữ của lớp 5A là: 31-15=16(học sinh) Tỉ số xác suất của hs thiếu phụ và số hs lớp 5A là: 16/31*100=51,6%b/Tỉ số tỷ lệ của số hs phái nam với hs lớp 5A là: 100%-51,6%=48,4%c/Tỉ số xác suất của hs phái nam với hs thanh nữ là 15/16=93,75%


Một lớp học bao gồm 30 học sinh trong đó tất cả 15 học sinh nữ kiếm tìm tỉ số phần trăm của nam cùng số học sinh cả lớp


Số học sinh nam là:

30-15=15 (HS)

Tỉ số phần trăm học sinh nam và số học sinh cả lớp là:

15:30=0,5=50%

Đáp số: 50%


Số học sinh nam của lớp đó là :

30 - 15 = 15 ( học sinh )

Tỉ số tỷ lệ của số học viên nam với số học sinh cả lớp là :

15 : 30 x 100 = 50%

Đáp số : 50%


Số học viên nam của lớp đó là: 30-15=15(học sinh)

Tỉ số xác suất của số học viên nam với số học sinh cả lớp là: 15:30=0.5=50%

Đáp số :50%


Lớp 5A gồm 45 học viên trong đó số bạn gái nhiều hơn số chúng ta nam là 11. Search tỉ sốphần trăm của:a. Số học viên và số học sinh nữ?b. Số học viên nữ cùng số học viên nam?c. Số học sinh nữ và số học viên cả lớp?

ai cấp tốc mk tik


Số học sinh nữ là : ( 45+11) : 2 = 28 ( các bạn nữ)

Số học sinh nam là : 45 - 28 = 17 ( các bạn nam )

A) Tỉ số giữa số học viên và số học viên nữ là : 45 : 28 =1,607...

=160,7 %

B) Tỉ số thân số học viên nữ và số học sinh nam là : 28 : 17 = 1,647...

= 164,7 %

C) Tỉ số giữa số học viên nữ cùng số học sinh cả lớp là : 28 : 45 = 0,622...

= 62,2


1 lớp học tất cả 48 học sinh có 15 nữ

a)tìm tỉ số học viên nữ và học viên nam

b)tìm tỉ số phần trăm số học sinh nữ

c)tìm tỉ số tỷ lệ số học sinh nam


dù chị em k giải thj thui nhân đg tất cả nói như vậy pa gói xoàn k piet giải thì mới nói như vậy chứ pa cô piet giải đấu mà lại nói nhiều!


a) Tỉ số : (frac15left(48-15 ight)=frac511)

b)Tỉ số: (frac1548.100\%=31,25\%)

c)Tỉ số: (fracleft(48-15 ight)48.100\%=68,75\%)