Phương pháp tính bình quân gia quyền

Công thức tính bình quân gia quyền trong kế toán

Công thức tính trung bình gia quyền trong kế toán như sau:

Công thức tính bình quân gia quyền trong kế toán được sử dụng tương đối nhiều hiện nay. Nếu như khách hàng nào có thực hiện excel thì các bạn phải nắm công thức để có thể viết cho bạn những phương pháp tự chạy. Còn bạn nào sử dụng phần mềm thì đang có ứng dụng lo cho những bạn.

Bạn đang xem: Phương pháp tính bình quân gia quyền

*

Dưới đây kế toán ungkirke.com sẽ trả lời bạn cụ thể từng phương pháp tính giá chỉ xuất kho trung bình gia quyền, cụ thể:

Theo phương thức tính giá bán xuất kho trung bình gia quyền thì giá xuất kho mặt hàng hoá được xem theo 1-1 giá trung bình (bình quân cuối kỳ, trung bình sau những lần nhập)

Giá thực tế nguyên vật liệu, hàng hoá xuất dùng = số lượng xuất cần sử dụng x Đơn giá bán bình quân

1/ phương thức tính giá chỉ xuất kho trung bình gia quyền cuối kỳ

Đây là cách thức đang được đa số chúng ta kế toán sử dụng trong excel. Công việc này làm vào thời gian cuối kỳ, chỉ cần tổng hợp các lần xuất ra và các lần cài đặt vào, bạn có thể tính đối kháng giá xuất kho mang lại kỳ kế toán của mình. Kỳ kế toán các bạn có thể sử dụng tháng/quý/năm giao hàng cho công tác tính giá bán vốn, tổng phù hợp lãi lỗ vào cuối kỳ.

Đơn giá trung bình cả kỳ dự trữ=Giá trị tồn đầu + giá trị nhập trong kỳ
Số lượng tồn đầu + số lượng nhập vào kỳ

Ví dụ: kế toán tài chính ungkirke.com gồm tồn kho thời điểm đầu kỳ là 100 cái Canon LBP 2900 là 2.000.000

Trong kỳ phát sinh những nghiệp vụ như sau:

– Đơn giá bán xuất kho theo phương thức bình quân thời điểm cuối kỳ như sau (ĐVT: 1000đ)

Cách tính giá xuất kho trung bình cả kỳ dữ trữ

Đơn giá trung bình cả kỳ dự trữ=2 000 000 + 2 200 000 + 2 100 000
100 + 100 + 100

Ưu điểm của phương pháp này:

Dễ tính, dễ làm

Nhược điểm:

Không tính được giá xuất kho (giá vốn) tại thời điểm => gây khó khăn cho công tác làm việc quản lý, báo cáo lợi nhuận trên thời điểm.

Không hay xuyên cập nhật được đơn giá bán ra.

Xem thêm:

2/ cách thức tính giá chỉ xuất kho trung bình sau mỗi lần nhập.

Đối với phương thức này sau mỗi lần nhập kho thì kế toán cần tiến hành đo lường và thống kê lại giá chỉ xuất kho.

– Ưu điểm: cách thức này hạn chế được nhược điểm của phương pháp trên, vừa thiết yếu xác, vừa cập nhập được liên tiếp liên tục. Bởi vì tính chính xác của nó nên thường được thực hiện để tính giá bán xuất kho ngoại tệ.

– điểm yếu của phương thức này là tốn nhiều công sức, đo lường và thống kê nhiều lần

Phương pháp tính giá chỉ xuất kho trung bình sau mỗi lần nhập

Đơn giá trung bình mỗi lần nhập xuất=Giá trị tồn trước nhập + quý hiếm nhập
Số lượng tồn trước nhập + số lượng nhập

 

Phương pháp tính giá chỉ xuất kho bình quân sau những lần nhập

Ví dụ:

– Ngày 01/01/N tồn 1.000 USD tỷ giá chỉ 20.000đ/USD

– Ngày 03/01/N nhập kho 1.000 USD tỷ giá 20.200đ/USD

– Ngày 04/01/N xuất kho 1.000 USD

– Ngày 05/01/N nhập kho 1.000 USD tỷ giá bán 20.300đ/USD

Bạn triển khai tính tỷ giá bán xuất quỹ nước ngoài tệ như sau:

– Ngày 03/01/N nhập kho 1.000 USD tỷ giá bán 20.200đ/USD

Tỷ giá xuất quỹ trên ngày 03/01/N = (1.000 x 20.000 + 1.000 x 20.200)/(1000+1000)=20.100đ

– Ngày 04/01/N xuất kho 1.000 USD theo tỷ giá bán 20.100đ

=> Tồn cuối ngày 04/01/N = 1.000 USD x 20.100đ

– Ngày 05/01/N nhập quỹ 1.000 USD tỷ giá bán 20.300đ/USD

Tỷ giá bán xuất quỹ trên ngày 05/01/N = (1.000 x 20.100 + 1.000 x 20.300)/(1000+1000)=20.200đ

Tóm lại, với phương thức tính giá xuất kho trung bình này thì cứ sau những lần nhập kế toán tài chính sẽ nên tính lại giá.


Từ khóa:Công thức tính bình quân gia quyền vào kế toánCông thức tính bình quân gia quyềntính trung bình gia quyền trong kế toánCT tính trung bình gia quyền trong kế toántính trung bình gia quyềnCT tính trung bình gia quyền