TRƯỜNG CỦA CHÁU LÀ TRƯỜNG MẦM NON

Ai hỏi con cháu cháu học tập trường làm sao đấyBé mà lại ngoan lại múa hát thật hayCô là bà mẹ và những cháu là conTrường của con cháu đây là trường mầm non. -

Ai hỏi cháu gồm trường nào vui thế Có các bạn đông cơ mà sao lớp sạch sẽ ghê lúc trở về bên là lại lưu giữ trường hơn trường của cháu đấy là trường mầm non. -

| | | | | -

| - | | | |

- | - | |

| - |

Ai hỏi cháu cháu học tập trường làm sao đấyBé mà lại ngoan lại múa hát thiệt hayCô là chị em và những cháu là conTrường của cháu đó là trường mầm non. -

Ai hỏi cháu có trường như thế nào vui thế Có bạn đông mà sao lớp sạch mát ghê khi trở về đơn vị là lại ghi nhớ trường hơn ngôi trường của cháu đây là trường mầm non. -


Bạn đang xem: Trường của cháu là trường mầm non

hâm mộ
Tăng Tone Về thông thường sút Tone
Về thông thường
Cuộn trang
Cuộntrang 1 2 3 4 5
Tăng Fonts sút Fonts
Đổi color Về thông thường
Đổi màu hòa hợp âm Về thông thường
x

G


123

Thế tay


x

Bm


234

Thế tay


x

C


123

Thế tay


x

Am


123

Thế tay


x

D


123

Thế tay


x

G/B


134

Thế tay


x

E


123

Thế tay


x

A


123

Xem thêm:

Thế tay


Lời 1: Ai hỏi cháu cháu học tập trường nào đấyBé nhưng ngoan lại múa hát thiệt hay Cô là bà bầu và những cháu là conTrường của con cháu đó là trường mầm non.

Lời 2: Ai hỏi cháu tất cả trường nào vui thếCó bạn đông nhưng sao lớp không bẩn ghê khi về bên là lại ghi nhớ trường hơnTrường của cháu đó là trường mầm non.


yêu mến
Tăng Tone Về thông thường sút Tone
Về thông thường
Cuộn trang
Cuộntrang 1 2 3 4 5
Tăng Fonts sút Fonts
Đổi color Về thông thường
Đổi màu hợp âm Về thông thường
x

D


123

Thế tay


x

A


123

Thế tay


x

G


123

Thế tay


Bình luận yêu ước hợp âm


0 bình luận
Sắp xếp theoHàng đầuMới nhấtCũ nhất
Hãy nhằm lại comment đầu tiên cho bài hát này!

Nghe nhạc


Xem tất cả thế bấm


*


Thế bấm phù hợp âm (Hợp âm D)


Hợp âm cùng nhà đề


aaaaaaaaaaaa

Hợp âm cùng tác giả


aaaaaaaaaaaa